فیلم های توضیحی در مورد فیزیوتراپی شانه

فیلم های جراحی و ویدیوهای توضیحی در مورد دیستروفی فاشیواسکاپولوهومرال
28 شهریور 1399
ویدیوهای توضیحی در مورد فیبرومیالژی (فیبرومیالژیا)
28 شهریور 1399

فیلم های توضیحی در مورد فیزیوتراپی شانه
برای توضیحات بیشتر در مورد فیزیوتراپی شانه اینجا کلیک کنید.

 

آیا می توانیم با یک دستگاه و یا استخر آب، کار فیزیوتراپیست ها را انجام دهیم؟


 

نقش فیزیوتراپیست ها و نیز حرکات در منزل پس از جراحی های شانه

 

 

آیا پس از فیزیوتراپی شانه باید MRI مجدد بگیریم یا خیر؟

دیدگاهتان را بنویسید