فیلم سخنرانی در مورد دررفتگی مفصل کوچک سر شانه (مفصل آکرومیوکلاویکولار)

فیلمهای جراحی و ویدیوهای توضیحی در مورد سیاه شدگی یا همان نکروز آوسکولار (AVN) سر استخوان بازو
سپتامبر 18, 2020
آرتروز شانه (استئوآرتریت شانه)
سپتامبر 25, 2020
نمایش همه

فیلم سخنرانی در مورد دررفتگی مفصل کوچک سر شانه (مفصل آکرومیوکلاویکولار)

فیلم سخنرانی در مورد دررفتگی مفصل کوچک سر شانه (مفصل آکرومیوکلاویکولار)

دیدگاهتان را بنویسید