فیلم های جراحی و ویدیوهای توضیحی در مورد آرتروز شانه

ویدیوهای توضیحی در مورد اینکه کدام مسکن بهتر است؟ بهترین مسکن برای درد شانه کدام است؟
28 شهریور 1399
فیلم های جراحی و ویدیوهای توضیحی در مورد شکستگی ها و یا دررفتگی های قدیمی شانه
28 شهریور 1399

فیلم های جراحی و ویدیوهای توضیحی در مورد آرتروز شانه

برای مطالعه در مورد آرتروز شانه اینجا کلیک کنید.

 

نتیجه عمل تعویض کامل مفصل هر دو شانه برای درمان آرتروز

 

 تعویض کامل مفصل شانه برای درمان آرتروز

نتيجه یک ساله تعویض کامل مفصل شانه برای درمان آرتروز شدید

 

 

تزریق مفصلی و فیزیوتراپی چقدر به درمان آرتروز شانه کمک می کنند؟

دیدگاهتان را بنویسید