فیلم های جراحی و ویدیوهای توضیحی در مورد دیستروفی فاشیواسکاپولوهومرال

چرا نباید در فضای مجازی از پزشکان درخواست کرد که بیماری ما را تشخیص دهند و یا درمان آن را مشخص نمایند؟ خطرات طبابت از راه دور
28 شهریور 1399
فیلم های توضیحی در مورد فیزیوتراپی شانه
28 شهریور 1399

فیلم های جراحی و ویدیوهای توضیحی در مورد دیستروفی فاشیواسکاپولوهومرال

فیوژن اسکاپولوتوراسیک برای درمان دیستروفی فاشیواسکاپولوهومرال

کاهش دامنه حرکتی شانه در بیمار مبتلا به سندروم فاشیواسکاپولوهومرال (دیستروفی عضلانی)

دی

دیدگاهتان را بنویسید