ویدیو ترميم و توضیح پارگی تاندون دو سر بازویی در آرنج

ویدیوهای توضیحی در مورد نوریت براکیال یا همان سندروم پارسوناژ ترنر
27 آبان 1399
فيلم ها و ویدیوهای توضیحی مربوط به عکس ساده و MRI شانه
27 آبان 1399

ویدیو ترميم و توضیح پارگی تاندون دو سر بازویی در آرنج

 فیلم ترمیم و توضیح پارگی تاندون دو سر بازویی در آرنج

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید