فيلم ها و ویدیوهای توضیحی مربوط به عکس ساده و MRI شانه

ویدیو ترميم و توضیح پارگی تاندون دو سر بازویی در آرنج
29 آبان 1399
فیلم های جراحی و ویدیوهای توضیحی در مورد درد آرنج ناشی از آرنج تنیس بازان و گلف بازان (Golfer’s elbow & Tennis elbow)
29 آبان 1399

فيلم ها و ویدیوهای توضیحی مربوط به عکس ساده و MRI شانه

 

 

اصلاحیه و توضيحات تکمیلی درباره دو ویدئوی قبلی که در مورد رادیولوژی شانه بود.

۸

 

 

چرا نباید با لباس عکس (رادیوگرافی) گرفت؟
یک خواهش از تکنیسین های رادیولوژی و یک انتقاد از کارگردان های فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی


 

 

درخواست یک ارتوپد از رادیولوژیست ها

 

 

آیا MRI را بفرستیم که یک ارتوپد بیماری را تشخیص دهد؟ در فضای مجازی و اینترنت چی؟ آیا MRI ضرر هم دارد؟

 

 

کلاس رادیوگرافی شانه – قسمت اول

کلیات و پارگی های روتاتور کاف


 

 

 

کلاس رادیوگرافی شانه  – قسمت دوم

آرتروز، آرتریت روماتوئید، رسوب کلسیم در کاف و صفحات رشد

 

کلاس رادیوگرافی شانه  – قسمت سوم

ناپایداری ها (دررفتگی های حاد و مکرر قدامی، خلفی و ساب لاکساسیون تحتانی سر هومروس) و موارد متفرقه

 

 

اگر بیمار بگوید از جایی از بدنم MRI بگیرید پزشک یا تکنیسین MRI باید چه کار کند؟

دیدگاهتان را بنویسید