نتیجه دو هفته‌ای جراحی آرتروسکوپیک شانه‌ منجمد (یخ زده) و نیمه پارگی تاندون روتاتور کاف
9 تیر 1400
فیلم نتیجه جراحی شانه منجمد به روش آرتروسکوپیک – 1.5 ماه پس از عمل
9 تیر 1400

ضرر MRI بی مورد – اهمیت معاینه شانه منجمد (شانه یخی) (فروزن شولدر)

ضرر MRI بی مورد – اهمیت معاینه شانه منجمد (شانه یخی) (فروزن شولدر)

دیدگاهتان را بنویسید