فیلم جراحی آرتروسکوپیک یا همان لیزری برای دررفتگی مکرر بسیار شدید و قدیمی شانه

دررفتگی مکرر شانه
17 مرداد 1400
جراحی همزمان نیمه دررفتگی مکرر قدامی و شکستگی بزرگ و حاد سطح مفصلی سر استخوان بازو
17 مرداد 1400

فیلم جراحی آرتروسکوپیک یا همان لیزری برای دررفتگی مکرر بسیار شدید و قدیمی شانه

فیلم تقریبا کامل جراحی آرتروسکوپیک یا همان لیزری برای دررفتگی مکرر بسیار شدید و قدیمی شانه

دیدگاهتان را بنویسید