آیا می توانیم با یک دستگاه و یا استخر آب، کار فیزیوتراپیست ها را انجام دهیم؟

کاهش دامنه حرکتی شانه در بیمار مبتلا به سندروم فاشیواسکاپولوهومرال (دیستروفی عضلانی)
30 مرداد 1400
نقش فیزیوتراپیست ها و نیز حرکات درمنزل پس از جراحی های شانه
30 مرداد 1400

آیا می توانیم با یک دستگاه و یا استخر آب، کار فیزیوتراپیست ها را انجام دهیم؟

آیا می توانیم با یک دستگاه و یا استخر آب، کار فیزیوتراپیست ها را انجام دهیم؟

دیدگاهتان را بنویسید