فیوژن اسکاپولوتوراسیک برای درمان دیستروفی فاشیواسکاپولوهومرال
30 مرداد 1400
آیا می توانیم با یک دستگاه و یا استخر آب، کار فیزیوتراپیست ها را انجام دهیم؟
30 مرداد 1400

کاهش دامنه حرکتی شانه در بیمار مبتلا به سندروم فاشیواسکاپولوهومرال (دیستروفی عضلانی)

کاهش دامنه حرکتی شانه در بیمار مبتلا به سندروم فاشیواسکاپولوهومرال (دیستروفی عضلانی)

فوق تخصص جراحی شانه دکتر مرتضی نخعی

دیدگاهتان را بنویسید