کلاس رادیوگرافی شانه – قسمت دوم آرتروز، آرتریت روماتوئید

کلاس رادیوگرافی شانه – قسمت اول
1 شهریور 1400
کلاس رادیوگرافی شانه – قسمت سوم
1 شهریور 1400

کلاس رادیوگرافی شانه – قسمت دوم آرتروز، آرتریت روماتوئید

کلاس رادیوگرافی شانه – قسمت دوم

آرتروز، آرتریت روماتوئید، رسوب کلسیم در کاف و صفحات رشد

دیدگاهتان را بنویسید