21 تیر 1400

دررفتگی مکرر شانه

دررفتگی مکرر شانه:۱) دیر درمان شود چه می شود؟۲) آیا تقویت عضلات به درمان آن کمک می کند؟۳) تزریق چه دارویی مفید است؟
21 تیر 1400

عمل مجدد بنکارت آرتروسکوپیک برای عود جراحی قبلی که در اثر ضربه بوده است

عمل مجدد بنکارت آرتروسکوپیک برای عود جراحی قبلی که در اثر ضربه بوده است.
21 تیر 1400

دررفتگی و یا نیمه دررفتگی مکرر شانه

دررفتگی و یا نیمه دررفتگی مکرر شانه دارم.1) آیا میشه با ورزش عضلات را تقویت کنم و عمل نکنم؟2) داروی تقویت عضله کمک میکند؟3) تزریق به […]
20 تیر 1400

نتیجه عمل جراحی ترمیم تاندون روتاور کاف شانه به روش جراحی باز – 4 ماه پس از عمل

نتیجه عمل جراحی ترمیم تاندون روتاور کاف شانه به روش جراحی باز – 4 ماه پس از عمل
20 تیر 1400

نتیجه عمل جراحی ترمیم تاندون روتاتور کاف پس از 2.5 ماه بدون فیزیوتراپی

نتیجه عمل جراحی ترمیم تاندون روتاتور کاف پس از 2.5 ماه بدون فیزیوتراپی
20 تیر 1400

پارگی کامل و ضربه ای کاف باید فوری عمل شود. چرا؟

پارگی کامل و ضربه ای کاف باید فوری عمل شود. چرا؟
20 تیر 1400

نتیجه یک ساله ترمیم پارگی تاندون روتاتور کاف شانه

نتیجه یک ساله ترمیم پارگی تاندون روتاتور کاف شانه
20 تیر 1400

پارگی های کوچک تر تاندون شانه بیشتر درد دارند یا پارگی های بزرگتر؟ اگر پارگی تاندون داریم از چه درمان‌هایی باید پرهیز کنیم؟

پارگی های کوچک تر تاندون شانه بیشتر درد دارند یا پارگی های بزرگتر؟ اگر پارگی تاندون داریم از چه درمان‌هایی باید پرهیز کنیم؟
20 تیر 1400

نتیجه تاخیر در جراحی پارگی تاندون روتاتور کاف

نتیجه تاخیر در جراحی پارگی تاندون روتاتور کاف