21 تیر 1400

دررفتگی مکرر شانه

دررفتگی مکرر شانه:۱) دیر درمان شود چه می شود؟۲) آیا تقویت عضلات به درمان آن کمک می کند؟۳) تزریق چه دارویی مفید است؟
21 تیر 1400

عمل مجدد بنکارت آرتروسکوپیک برای عود جراحی قبلی که در اثر ضربه بوده است

عمل مجدد بنکارت آرتروسکوپیک برای عود جراحی قبلی که در اثر ضربه بوده است.
21 تیر 1400

دررفتگی و یا نیمه دررفتگی مکرر شانه

دررفتگی و یا نیمه دررفتگی مکرر شانه دارم.1) آیا میشه با ورزش عضلات را تقویت کنم و عمل نکنم؟2) داروی تقویت عضله کمک میکند؟3) تزریق به […]