11 مهر 1399

آیا پوکی استخوان (استئوپوروزیس) درد شانه می دهد؟

آیا پوکی استخوان (استئوپوروزیس) درد شانه می دهد؟ خیلی از بیمارانی که درد شانه دارند، همزمان به بیماری پوکی استخوان هم مبتلا هستند. نوع شایع و […]