18 مهر 1399

خطر شدید مصرف ترامادول برای شانه

خطر شدید مصرف ترامادول برای شانه – به عنوان نمونه این فیلم را ببینید.
10 مهر 1399

فیلم های مربوط به شکستگی ها و دررفتگی های حاد (تازه – اخیر) شانه

  برای دیدن فیلمهای جراحی و ویدیوهای توضیحی در مورد شکستگی ها و دررفتگی های قدیمی (نه حاد) شانه اینجا کلیک کنید.     دررفتگی قدامی […]
28 شهریور 1399

فیلم های جراحی و ویدیوهای توضیحی در مورد شکستگی ها و یا دررفتگی های قدیمی شانه

برای دیدن فیلمهای جراحی و ویدیوهای توضیحی در مورد شکستگی ها و دررفتگی های حاد (تازه – اخیر – نه قدیمی) شانه اینجا کلیک کنید.