4 مهر 1399

آرتروز شانه (استئوآرتریت شانه)

آرتروز شانه برای دیدن فیلم های مربوط به آرتروز شانه اینجا کلیک کنید. در این قسمت، این بیماری بطور مبسوط شرح  داده شده است. اگر بخواهید […]
1 مهر 1396

علل شایع دردهای شانه و کتف

دردهای ناحیه شانه و کتف بسیار شایع بوده و دومین یا سومین شکایت بیماران در بین شکایت‏های اسکلتی-استخوانی را تشکیل می‏دهند. این دردها علل بسیار متفاوتی […]