29 آبان 1399

فيلم ها و ویدیوهای توضیحی مربوط به عکس ساده و MRI شانه

    اصلاحیه و توضيحات تکمیلی درباره دو ویدئوی قبلی که در مورد رادیولوژی شانه بود. ۸     چرا نباید با لباس عکس (رادیوگرافی) گرفت؟ […]
18 مهر 1399

ارزش ام آر آی (MRI) در تشخیص بیماریهای شانه و آرنج و توضیح نکات کلیدی

ارزش ام آر آی (MRI) در تشخیص بیماریهای شانه و آرنج و توضیح نکات کلیدی   بسیاری از بیمارانی که با درد شانه به جراحان شانه مراجعه می […]