فیلم آرتروسکوپی شانه

21 شهریور 1399

فیلم های جراحی و ویدیوهای توضیحی در مورد پارگی تاندون روتاتور کاف (روتیتورکاف) شانه

 برای مطالعه در مورد پارگی تاندون روتاتور کاف (روتیتورکاف) شانه اینجا کلیک کنید. تا یک سال پس از ترمیم کاف نباید ام آر آی کرد، چرا؟ در […]