28 شهریور 1399

فیلم های جراحی و ویدیوهای توضیحی در مورد دررفتگی مکرر و پارگی لبروم شانه

    دررفتگی و یا نیمه دررفتگی مکرر شانه دارم. 1) آیا میشه با ورزش عضلات را تقویت کنم و عمل نکنم؟ 2) داروی تقویت عضله […]