28 اسفند 1399

آموزش حرکات کششی و ساده شانه در منزل

  حرکات کششی ساده شانه در منزل مخصوص بیمارانی که توسط دکتر نخعی درمان می شوند. فیلم آموزشی (مرحله به مرحله) این حرکات در همین سایت […]