21 مهر 1399

ویدیوهای توضیحی در مورد سندروم درد میوفاشیال

برای مطالعه در مورد این بیماری اینجا کلیک کنید.   سندروم درد میوفاشیال (میوفاسیال) (فاشئیت)   در سندروم درد میوفاشیال واقعا معاینه مهم تر است یا […]
28 شهریور 1399

ویدیوهای توضیحی در مورد فیبرومیالژی (فیبرومیالژیا)

برای مطالعه در مورد این بیماری اینجا کلیک کنید.   اشتباه تشخیصی فیبرومیالژی با بیماری های شانه و گردن
16 شهریور 1399

درد پشت و بالای کتف ناشی از سندرم درد میوفاسیال

   درد پشت و بالای کتف ناشی از سندرم درد میوفاسیال برای دیدن فیلم های مربوط به این قسمت اینجا کلیک کنید. در این قسمت، این […]