فیلم های مربوط به شکستگی ها و دررفتگی های حاد (تازه – اخیر) شانه

آرنج تنیس بازان و گلف بازان (Golfer’s elbow & Tennis elbow)
10 مهر 1399
سندروم تونل کارپال یا گیر کردن عصب در مچ دست
10 مهر 1399

فیلم های مربوط به شکستگی ها و دررفتگی های حاد (تازه – اخیر) شانه

 

برای دیدن فیلمهای جراحی و ویدیوهای توضیحی در مورد شکستگی ها و دررفتگی های قدیمی (نه حاد) شانه اینجا کلیک کنید.

 

 

دررفتگی قدامی شانه همراه با شکستگی توبروزیته بزرگ
توضیحات کلی، نحوه معاینه، طرز جااندازی با بیهوشی و چگونگی گرفتن عکس پس از جااندازی

 

 

 

تعویض مفصل شانه برای شکستگی خرد شده سر استخوان بازو

 

 

جراحی همزمان نیمه دررفتگی مکرر قدامی و شکستگی بزرگ و حاد سطح مفصلی سر استخوان بازو

 

نتیجه ۹ ماهه تعویض مفصل شانه که پس از جراحی ناموفق برای شکستگی خرد شده سر استخوان بازو انجام شده بود.

 ترمیم شکستگی توبروزیته بزرگ سر بازو که یک قطعه از آن داخل سر فرو رفته بود‌. ترمیم فقط با نخ و بدون وسیله فلزی بود.

 

تعویض مفصل شانه برای شکستگی نوع head splitting


 

 

 

جراحی اصلاحی برای بد جوش خوردگی شانه پس از عمل قبلی

 

 

نتیجه 6 ساله تعویض مفصل شانه پس از شکستگی شدید

 

 

نتیجه 10 ساله تعویض مفصل شانه برای شکستگی خرد شده سر بازو

 

 

دیدگاهتان را بنویسید