سپتامبر 11, 2020

فیلم های جراحی و ویدیوهای توضیحی در مورد شانه منجمد (یخ زده – فریز شده)

  برای مطالعه در مورد این بیماری اینجا کلیک کنید.   نتیجه دو هفته‌ای جراحی آرتروسکوپیک شانه‌ منجمد (یخ زده) و نیمه پارگی تاندون روتاتور کاف […]
سپتامبر 11, 2020

فیلم های جراحی و ویدیوهای توضیحی در مورد پارگی تاندون روتاتور کاف (روتیتورکاف) شانه

 برای مطالعه در مورد پارگی تاندون روتاتور کاف (روتیتورکاف) شانه اینجا کلیک کنید.     تا یک سال پس از ترمیم کاف نباید ام آر آی کرد، […]
سپتامبر 18, 2020

فیلم های جراحی و ویدیوهای توضیحی در مورد دیستروفی فاشیواسکاپولوهومرال

فیوژن اسکاپولوتوراسیک برای درمان دیستروفی فاشیواسکاپولوهومرال کاهش دامنه حرکتی شانه در بیمار مبتلا به سندروم فاشیواسکاپولوهومرال (دیستروفی عضلانی) دی
سپتامبر 18, 2020

فیلم های توضیحی در مورد فیزیوتراپی شانه

برای توضیحات بیشتر در مورد فیزیوتراپی شانه اینجا کلیک کنید.   آیا می توانیم با یک دستگاه و یا استخر آب، کار فیزیوتراپیست ها را انجام دهیم؟ […]
سپتامبر 18, 2020

ویدیوهای توضیحی در مورد فیبرومیالژی (فیبرومیالژیا)

برای مطالعه در مورد این بیماری اینجا کلیک کنید.   اشتباه تشخیصی فیبرومیالژی با بیماری های شانه و گردن
سپتامبر 18, 2020

فیلم های جراحی و ویدیوهای توضیحی در مورد دررفتگی مکرر و پارگی لبروم شانه

    دررفتگی و یا نیمه دررفتگی مکرر شانه دارم. ۱) آیا میشه با ورزش عضلات را تقویت کنم و عمل نکنم؟ ۲) داروی تقویت عضله […]
سپتامبر 18, 2020

ویدیوهای توضیحی در مورد اینکه کدام مسکن بهتر است؟ بهترین مسکن برای درد شانه کدام است؟

توضیح در مورد مسکن ها – قسمت اول توضیح در مورد مسکن ها – قسمت دوم
سپتامبر 18, 2020

فیلم های جراحی و ویدیوهای توضیحی در مورد آرتروز شانه

برای مطالعه در مورد آرتروز شانه اینجا کلیک کنید.   نتیجه عمل تعویض کامل مفصل هر دو شانه برای درمان آرتروز    تعویض کامل مفصل شانه برای […]
سپتامبر 18, 2020

فیلم های جراحی و ویدیوهای توضیحی در مورد شکستگی ها و یا دررفتگی های قدیمی شانه

برای دیدن فیلمهای جراحی و ویدیوهای توضیحی در مورد شکستگی ها و دررفتگی های حاد (تازه – اخیر – نه قدیمی) شانه اینجا کلیک کنید.   […]