بهترین متخصص شانه

8 مهر 1399

کدام دردها مربوط به شانه است و کدام دردها مربوط به گردن؟

کدام دردها مربوط به شانه است و کدام دردها مربوط به گردن؟ دردهای گردن و شانه بعلت نزدیک بودن این دو ناحیه به یکدیگر، ممکن است […]
16 شهریور 1399

پارگی‏ های تاندون روتاتور کاف شانه – از گیر افتادگی تاندون تا پارگی وسیع و تخریب شانه

پارگی‏های تاندون روتاتور کاف شانه برای دیدن فیلم های مربوط به این قسمت اینجا کلیک کنید. در این قسمت، این بیماری بطور مبسوط شرح  داده شده […]