28 شهریور 1399

فیلمهای جراحی و ویدیوهای توضیحی در مورد سیاه شدگی یا همان نکروز آوسکولار (AVN) سر استخوان بازو

ورزشکاران مواطب شانه خود باشند. خطر مصرف داروهای تقویتی که کورتون دارند و باعث سیاه شدن استخوان می شوند.   نتیجه 9 ساله تعویض مفصل شانه […]