چرا نباید در فضای مجازی از پزشکان درخواست کرد که بیماری ما را تشخیص دهند و یا درمان آن را مشخص نمایند؟ خطرات طبابت از راه دور

فیلم های جراحی و ویدیوهای توضیحی در مورد پارگی تاندون روتاتور کاف (روتیتورکاف) شانه
28 شهریور 1399
فیلم های جراحی و ویدیوهای توضیحی در مورد دیستروفی فاشیواسکاپولوهومرال
28 شهریور 1399

چرا نباید در فضای مجازی از پزشکان درخواست کرد که بیماری ما را تشخیص دهند و یا درمان آن را مشخص نمایند؟ خطرات طبابت از راه دور

چرا نباید در فضای مجازی از پزشکان درخواست کرد که بیماری ما را تشخیص دهند و یا درمان آن را مشخص نمایند؟

خطرات و اشکالات ویزیت آنلاین یا مشاوره اینترنتی (مشاوره آنلاین)

طبابت از راه دور و از طريق فضای مجازی چه خطرات و مشکلاتی دارد؟

 

دیدگاهتان را بنویسید