فیلم آموزشی (مرحله به مرحله) حرکات کششی و ساده شانه و مراقبت های پس از عمل

آموزش حرکات کششی و ساده شانه در منزل
28 اسفند 1399
فیلم در مورد تغذیه پس از اعمال جراحی ارتوپدی و نقش غذا، داروهای تقویتی خوراکی و تزریقی
28 اسفند 1399

فیلم آموزشی (مرحله به مرحله) حرکات کششی و ساده شانه و مراقبت های پس از عمل

 

فیلم آموزشی (مرحله به مرحله) حرکات کششی و ساده شانه و مراقبت های پس از عمل

این حرکات بطور دقیق و بصورت متن در اینجا قابل مطالعه است.

 

توضیحات تکمیلی برای چگونگی حرکات کششی ساده برای شانه در منزل

دیدگاهتان را بنویسید