فیلم در مورد تغذیه پس از اعمال جراحی ارتوپدی و نقش غذا، داروهای تقویتی خوراکی و تزریقی

فیلم آموزشی (مرحله به مرحله) حرکات کششی و ساده شانه و مراقبت های پس از عمل
3 فروردین 1400
هرگز تن به جراحی ندهید!!!
3 فروردین 1400

فیلم در مورد تغذیه پس از اعمال جراحی ارتوپدی و نقش غذا، داروهای تقویتی خوراکی و تزریقی

پس از جراحی‌های ارتوپدی بویژه شانه، چه غذاها و داروهایی بخوریم بهتره؟

دیدگاهتان را بنویسید