فیلم در مورد تغذیه پس از اعمال جراحی ارتوپدی و نقش غذا، داروهای تقویتی خوراکی و تزریقی
19 فروردین 1400
درمان های غیر علمی ولی موثر بر یک فرد
19 فروردین 1400

هرگز تن به جراحی ندهید!!!

 

هرگز تن به جراحی ندهید.  آفرین!! نظر منم همینه. این صحبت ها چقدر درست است؟

دیدگاهتان را بنویسید