ضرر MRI بی مورد – اهمیت معاینه شانه منجمد (شانه یخی) (فروزن شولدر)
9 تیر 1400
جراحی شانه منجمد با توضیح انواع درمان این بیماری شامل درمان غیر جراحی، مانیپولاسیون و جراحی آرتروسکوپیک
9 تیر 1400

فیلم نتیجه جراحی شانه منجمد به روش آرتروسکوپیک – 1.5 ماه پس از عمل

فیلم نتیجه جراحی شانه منجمد به روش آرتروسکوپیک – 1.5 ماه پس از عمل

دیدگاهتان را بنویسید