فیلم نتیجه جراحی شانه منجمد به روش آرتروسکوپیک – 1.5 ماه پس از عمل
9 تیر 1400
یک معاینه این بیمار را از دو عمل جراحی نجات داد.(شانه فریز شده)
9 تیر 1400

جراحی شانه منجمد با توضیح انواع درمان این بیماری شامل درمان غیر جراحی، مانیپولاسیون و جراحی آرتروسکوپیک

فیلم جراحی شانه منجمد با توضیح انواع درمان این بیماری شامل درمان غیر جراحی، مانیپولاسیون و جراحی آرتروسکوپیک

دیدگاهتان را بنویسید