درمان های غیر علمی ولی موثر بر یک فرد
9 تیر 1400
ضرر MRI بی مورد – اهمیت معاینه شانه منجمد (شانه یخی) (فروزن شولدر)
9 تیر 1400

نتیجه دو هفته‌ای جراحی آرتروسکوپیک شانه‌ منجمد (یخ زده) و نیمه پارگی تاندون روتاتور کاف

نتیجه دو هفته‌ای جراحی آرتروسکوپیک شانه‌ منجمد (یخ زده) و نیمه پارگی تاندون روتاتور کاف

دیدگاهتان را بنویسید