نتیجه عمل جراحی شانه منجمد (فروزن شولدر)
10 تیر 1400
شانه منجمد – انواع درمان و فیلم عمل جراحی شانه منجمد
10 تیر 1400

اشتباه تشخیصی شانه منجمد با بیماری های گردن

اشتباه تشخیصی شانه منجمد با بیماری های گردن

 

دیدگاهتان را بنویسید