شانه منجمد – تشخیص، انواع درمان و فیلم عمل
10 تیر 1400
توضیح مختصر پارگی تاندون روتاتور کاف شانه، آرتروسکوپی شانه،
10 تیر 1400

برای تشخیص بیماری های شانه اگر دقیق معاینه نکنیم چه می شود؟ تشخیص نادرست شانه منجمد.

برای تشخیص بیماری های شانه اگر دقیق معاینه نکنیم چه می شود؟ تشخیص نادرست شانه منجمد.

دیدگاهتان را بنویسید