نتیجه عمل مانیپولاسیون شانه برای درمان شانه منجمد، دو هفته پس از عمل
10 تیر 1400
برای تشخیص بیماری های شانه اگر دقیق معاینه نکنیم چه می شود؟ تشخیص نادرست شانه منجمد.
10 تیر 1400

شانه منجمد – تشخیص، انواع درمان و فیلم عمل

شانه منجمد – تشخیص، انواع درمان و فیلم عمل

دیدگاهتان را بنویسید