جراحی شانه منجمد با توضیح انواع درمان این بیماری شامل درمان غیر جراحی، مانیپولاسیون و جراحی آرتروسکوپیک
10 تیر 1400
نتیجه عمل جراحی شانه منجمد (فروزن شولدر)
10 تیر 1400

یک معاینه این بیمار را از دو عمل جراحی نجات داد.(شانه فریز شده)

یک معاینه این بیمار را از دو عمل جراحی نجات داد.(شانه فریز شده)

دیدگاهتان را بنویسید