جراحی آرتروسکوپیک برای نیمه‌دررفتگی شانه و نیمه پارگی کاف.
16 تیر 1400
جراحی آرتروسکوپیک (لیزری) پارگی تاندون روتاتور کاف
16 تیر 1400

جراحی آرتروسکوپیک (لیزری) پارگی تاندون روتاتور کاف

جراحی آرتروسکوپیک (لیزری) پارگی تاندون روتاتور کاف

دیدگاهتان را بنویسید