جراحی آرتروسکوپیک (لیزری) پارگی تاندون روتاتور کاف
16 تیر 1400
جراحی همزمان ترمیم پارگی بسیار وسیع تاندون روتاتور کاف و دررفتگی مکرر شانه
16 تیر 1400

نتیجه ترمیم تاندون روتاتور کاف به روش جراحی باز

نتیجه ترمیم تاندون روتاتور کاف به روش جراحی باز – 4 ماه پس از عمل و بحث در مورد میزان موفقیت

دیدگاهتان را بنویسید