ترمیم تاندون روتاتور کاف شانه به روش آرتروسکوپیک (لیزری)
20 تیر 1400
نتیجه تاخیر در جراحی پارگی تاندون روتاتور کاف
20 تیر 1400

جراحی آرتروسکوپیک تندینوز کاف همراه با آکرومیون تیپ 4

جراحی آرتروسکوپیک تندینوز کاف همراه با آکرومیون تیپ 4

دیدگاهتان را بنویسید