جراحی آرتروسکوپیک تندینوز کاف همراه با آکرومیون تیپ 4
20 تیر 1400
پارگی های کوچک تر تاندون شانه بیشتر درد دارند یا پارگی های بزرگتر؟ اگر پارگی تاندون داریم از چه درمان‌هایی باید پرهیز کنیم؟
20 تیر 1400

نتیجه تاخیر در جراحی پارگی تاندون روتاتور کاف

نتیجه تاخیر در جراحی پارگی تاندون روتاتور کاف

دیدگاهتان را بنویسید