پارگی های کوچک تر تاندون شانه بیشتر درد دارند یا پارگی های بزرگتر؟ اگر پارگی تاندون داریم از چه درمان‌هایی باید پرهیز کنیم؟
20 تیر 1400
پارگی کامل و ضربه ای کاف باید فوری عمل شود. چرا؟
20 تیر 1400

نتیجه یک ساله ترمیم پارگی تاندون روتاتور کاف شانه

نتیجه یک ساله ترمیم پارگی تاندون روتاتور کاف شانه

دیدگاهتان را بنویسید