نتیجه تاخیر در جراحی پارگی تاندون روتاتور کاف
20 تیر 1400
نتیجه یک ساله ترمیم پارگی تاندون روتاتور کاف شانه
20 تیر 1400

پارگی های کوچک تر تاندون شانه بیشتر درد دارند یا پارگی های بزرگتر؟ اگر پارگی تاندون داریم از چه درمان‌هایی باید پرهیز کنیم؟

پارگی های کوچک تر تاندون شانه بیشتر درد دارند یا پارگی های بزرگتر؟ اگر پارگی تاندون داریم از چه درمان‌هایی باید پرهیز کنیم؟

دیدگاهتان را بنویسید