جراحی همزمان ترمیم پارگی بسیار وسیع تاندون روتاتور کاف و دررفتگی مکرر شانه
20 تیر 1400
ترمیم پارگی بسیار وسیع تاندون روتاتور کاف شانه به روش جراحی باز
20 تیر 1400

چرا پارگی تاندون روتاتور کاف شانه بدون جراحی هرگز ترمیم نمی شود؟

چرا پارگی تاندون روتاتور کاف شانه بدون جراحی هرگز ترمیم نمی شود؟

دیدگاهتان را بنویسید