نتیجه عمل جراحی ترمیم تاندون روتاور کاف شانه به روش جراحی باز – 4 ماه پس از عمل
21 تیر 1400
عمل مجدد بنکارت آرتروسکوپیک برای عود جراحی قبلی که در اثر ضربه بوده است
21 تیر 1400

دررفتگی و یا نیمه دررفتگی مکرر شانه

دررفتگی و یا نیمه دررفتگی مکرر شانه دارم.
1) آیا میشه با ورزش عضلات را تقویت کنم و عمل نکنم؟
2) داروی تقویت عضله کمک میکند؟
3) تزریق به شانه چی؟

دیدگاهتان را بنویسید