دررفتگی و یا نیمه دررفتگی مکرر شانه
21 تیر 1400
دررفتگی مکرر شانه
21 تیر 1400

عمل مجدد بنکارت آرتروسکوپیک برای عود جراحی قبلی که در اثر ضربه بوده است

عمل مجدد بنکارت آرتروسکوپیک برای عود جراحی قبلی که در اثر ضربه بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید