فیلم جراحی آرتروسکوپیک یا همان لیزری برای دررفتگی مکرر بسیار شدید و قدیمی شانه
17 مرداد 1400
ادامه ورزش بوکس و گرفتن چندین مدال پس از جراحی دررفتگی مکرر شانه
17 مرداد 1400

جراحی همزمان نیمه دررفتگی مکرر قدامی و شکستگی بزرگ و حاد سطح مفصلی سر استخوان بازو

جراحی همزمان نیمه دررفتگی مکرر قدامی و شکستگی بزرگ و حاد سطح مفصلی سر استخوان بازو

دیدگاهتان را بنویسید