ادامه ورزش بوکس و گرفتن چندین مدال پس از جراحی دررفتگی مکرر شانه
17 مرداد 1400
آرتروز شانه بدنبال درمان نکردن دررفتگی مکرر شانه
17 مرداد 1400

لق زدن و یا گیر کردن شانه حین والیبال یا شنا

لق زدن و یا گیر کردن شانه حین والیبال یا شنا  – درمان؟ توضیح و فیلم جراحی آرتروسکوپیک ترمیم لابروم و ضایعه SLAP

دیدگاهتان را بنویسید