ورزشکاران مواظب شانه خود باشید. دررفتگی مکرر شانه
18 مرداد 1400
ترمیم پارگی لبروم قدامی شانه که در چند MRI دیده نشده بود ولی در معاینه مشخص بود.
18 مرداد 1400

ترميم آرتروسکوپیک پارگی لبروم قدامی (بانکارت) و خلفی شانه در والیبالیست حرفه ای ۱۸ ساله

ترميم آرتروسکوپیک پارگی لبروم قدامی (بانکارت) و خلفی شانه در والیبالیست حرفه ای ۱۸ ساله

فوق تخصص جراحی شانه دکتر مرتضی نخعی

دیدگاهتان را بنویسید