ترميم آرتروسکوپیک پارگی لبروم قدامی (بانکارت) و خلفی شانه در والیبالیست حرفه ای ۱۸ ساله
18 مرداد 1400
نتیجه یک ساله ترمیم آرتروسکوپیک برای ترمیم پارگی بسیار وسیع لبروم قدامی، خلفی و فوقانی (SLAP) در یک ورزشکار ۲۰ ساله
18 مرداد 1400

ترمیم پارگی لبروم قدامی شانه که در چند MRI دیده نشده بود ولی در معاینه مشخص بود.

ترمیم پارگی لبروم قدامی شانه که در چند MRI دیده نشده بود ولی در معاینه مشخص بود.

فوق تخصص جراحی شانه دکتر مرتضی نخعی

دیدگاهتان را بنویسید