نتیجه عمل آرتروسکوپیک برای دررفتگی مکرر شانه – 7 ماه پس از ترمیم بنکارت و رامپلیساژ
18 مرداد 1400
آرتروز شانه در اثر دیر درمان شدن نیمه دررفتگی مکرر شانه
18 مرداد 1400

نتیجه عمل جراحی آرتروسکوپیک برای دررفتگی مکرر شانه – یک سال پس از عمل

نتیجه عمل جراحی آرتروسکوپیک برای دررفتگی مکرر شانه – یک سال پس از عمل 

فوق تخصص جراحی شانه دکتر مرتضی نخعی

دیدگاهتان را بنویسید